Wednesday, 02/12/2020 - 22:36|
 • Nguyễn Thị Chuốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0987578730
  • Email:
   chuotthainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   01266059288
  • Email:
   quythainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Hoàng Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01654680638
  • Email:
   tuoithainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674692906
  • Email:
   hienmyloc2@thaithuy.edu.vn
 • Đào Thị Hồng Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01694627589
  • Email:
   hongtuyenthainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Hoàng Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0378145504
  • Email:
   lanhthainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Tô Ký
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01694923957
  • Email:
   Kythainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Bùi Minh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912666204
  • Email:
   haithainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Đình Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - bí thư chi Đoàn
  • Điện thoại:
   0916863862
  • Email:
   thienthainguyen2@thaisthuy.edu.vn
 • Tô Thị Ga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983758190
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01642687558
  • Email:
   hathainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Tạ Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01642379956
  • Email:
   tuyenthainguyen2@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01685585687
  • Email:
   NinhThainguyen2@Thaithuy.edu.vn
 • Bùi Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984102745
  • Email:
   buihuyenthainguyen2@thaithuy.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 14
Tháng 12 : 27
Năm 2020 : 4.811