GIỚI THIỆU CHUNG

Trường THCS Thái Nguyên   

Địa chỉ:  Thôn Hà My - xã Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình

Email:  thainguyen2@thaithuy.edu.vn

Điện thoại: 02273721668